Om mig

Psykoterapi - Aarhus

Jane Sahl Pedersen

 


 


”Man må forholde sig ydmygt, når man vil

hjælpe andre, og man må  finde sig i ikke at

forstå, selvom man bestræber sig på det”.

                    Søren Kierkegaard     

Kontaktoplysninger: Tlf. 28 55 53 71   -   Mail: mail@janesahl.dk

Jeg er 48 år, uddannet pædagog, coach og psykoterapeut (MPF) fra Psykoterapeutisk Institut i Aarhus, www.piaa.dk.

 


Jeg arbejder på 25. år på Idrætsdaghøjskolen IDA - www.idaa.dk. Her er jeg underviser, vejleder og kontaktperson for unge ledige, typisk med andre udfordringer, end det at være ledig. Igennem mit arbejde har jeg således stor erfaring med samtaler omkring livets udfordringer, hvilket har givet mig en indsigt i den menneskelige psyke, og dens betydning for vores adfærd og handlinger. Vi har alle noget med i "bagagen" fra vores opvækst - forudsætninger, oplevelser, vilkår... som har betydning for handlingsmønstre og mestringsstrategier.

 


For mig er det inspirerende og givende at arbejde med mennesker, og jeg værdsætter den tætte kontakt og den gensidige tillid, der er forudsætningen for den gode samtale, der har respekt, nærvær, autensitet og empati som nøgleord.

 


Jeg er tidligere eliteidrætsudøver, og har kendskab til mekanismerne omkring det at skulle præstere og leve op til forventninger - at skulle dyrke og optimere egne forudsætninger, forløse talentet og at lykkes eller ikke lykkes .

 


Jeg har desuden arbejdet som frivillig hos Gallo Kriserådgivning, Aarhus, hvor jeg har haft samtaleforløb/terapiforløb med brugere.

Copyright @ All Rights Reserved