Gruppeterapi

Psykoterapi - Aarhus

Jane Sahl Pedersen

Gruppeterapi


Gruppeterapi kan være meget forskellig. Det kan foregå i en lukket gruppe, hvor alle kender hinanden - fx en familie (mere herom senere). Det kan være mennesker, som mødes om en fælles interesse, et bestemt tema fx selvværd, angst, kontrol, negative tankemønstre, selvbilleder mfl. - eller hvor hver enkelt arbejder med sit eget personlige tema.


At arbejde med sig selv i gruppesammenhæng, er ofte givende i et forpligtende fællesskab, hvor genkendelighed og støtte fra andre er en stor del af de helende ingredienser. Gruppeterapien giver mulighed for spejling i de personlige udfordringer, som også vil vise sig i relation til de øvrige gruppemedlemmer, ligesom du vil kunne drage lære af de andres (genkendelige) temaer og arbjedsprocesser.Hvorfor gå i gruppeterapi?


I gruppeterapi  har du fx mulighed for:


- udvikling i samspil med andre

- at blive præsenteret for  andres måde at føle, tænke og handle på 

- at arbejde med samspilsmønstre, som opstår   i relation til andre

- at opleve værdien af gensidig anerkendelse og støtte 

- at finde ud af du ikke er alene - genkendelighed i temaerHvordan foregår gruppeterapi?


Typisk er der  4-6 deltagere i gruppen, Varighed for gruppeterapi: 1,5 time ugentligt på et fast mødetidspunkt -  angives  på siden om aktuelle  gruppeforløb,  ligesom  antal mødegange.


 

Medmindre der på forhånd er  fastat et tema for forløbet/terapien, er der ikke nogen fast dagsorden. Dermed vil indholdet af terapien være bestemt af, hvilke emner  de enkelte gruppemedlemmer  bringer i spil. At arbejde med sig selv i gruppeterapi betyder også, at man ud over eget arbejde forholder sig til de andres temaer,  deler oplevelser, følelser og tanker med de andre ift. det der sker i  terapien.

 
Familieterapi


I familieterapi er familien i terapi – ikke kun enkelte medlemmer, men hele familien. Det kan måske se ud som om et barn har udfordringer, er i mistrivsel og at barnet har brug for terapi, men udfordringen løses bedst i familien. Familien er oftest også en del af mistrivslen, hvorfor det er vigtigt, at det ikke er barnet, der er i terapi men familien.


   

Der er stærke bånd mellem børn og forældre,  men hvad enten det er konflikter, svigt, skældud, skænderier, løgne, skilsmisse, samlivsproblemer eller andre udfordringer, der skaber  behovet for terapi, er der  "noget" på/i spil for  hver enkelt familiemedlem, som I som familie i terapien  kan dele og dermed  forholde jer til.


Hvorfor gå i familieterapi?


I familien vil vi som udgangspunkt hinanden det bedste, men udfordringer kommer indimellem til at skygge for de gode intentioner. Børn/unge som mistrives, forældre som mistrives - altsammen påvirker det den øvrige familie. For mig at se giver det fx mening at gå i familieterapi, når:


   

-  én i familien mistrives

- der opstår uenigheder der  påvirker  uhensigtsmæssigt over tid

- der er alvorlig sygdom/dødsfald i familien

- I er uenige om børneopdragelsen

- I som forældre mangler redskaber til at  tackle  konflikter (egne eller  børnenes)


Varighed for familieterapi kan svinge ml. 1,5 - 2 timer (aftales med den enkelte familie).

Kontaktoplysninger: Tlf. 28 55 53 71   -   Mail: mail@janesahl.dk

Copyright @ All Rights Reserved